Al 15 jaar uw afvalpartner

Afzetcontainers

Deze containers worden ook wel bouwcontainers genoemd en worden veel voor bouw- en sloopafval gebruikt.

U kunt de volgende afvalsoorten storten in de afzetcontainers:

Copyright 2017 - Van Vliet Afvalinzamelaars B.V.