Van Vliet - Corona: Welke maatregelen treffen wij? Lees meer

Gesloten containers

Deze containers worden ook wel bouwcontainers genoemd en worden veel voor bouw- en sloopafval gebruikt.

U kunt de volgende afvalsoorten storten in de gesloten containers:

Bouw- en sloop

Houtsoorten

Copyright 2017 - Van Vliet Afvalinzamelaars B.V.