Van Vliet - Corona: Welke maatregelen treffen wij? Lees meer

Certificering

Van Vliet Afvalinzamelaars legt de focus op kwaliteit, wij vinden het belangrijk dat ons bedrijf voldoet aan de kwaliteitsnormen van de markt. We creëren bewustzijn bij onze medewerkers en werken met vaste procedures en werkinstructies. Onderstaande certificaten zijn het resultaat van deze inzet.

ISO 9001

De ISO 9001:2015-norm stelt eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Met ons KAM Kwaliteitsmanagementsysteem (kwaliteit, arbo, milieu) beheersen en verbeteren wij de kwaliteit van de organisatie, onze processen en de bedrijfsvoering.
Het kwaliteitsbeleid is helder geformuleerd en alle medewerkers zijn ervan op de hoogte. En belangrijker: handelen ernaar.
Bekijk het certificaat


ISO 14001

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden.
Bekijk het certificaat


MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ons MVO managementsysteem is dan ook gecertificeerd conform de MVO-Wijzer®.
Bekijk het certificaat


VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Dit is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op veilig werken. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. Als bedrijf zijn wij VCA-gecertificeerd. Daarnaast hebben al onze chauffeurs ook individueel een VCA-diploma.
Bekijk het certificaat


Ecostars

Van Vliet Afvalinzamelaars BV is door de gemeente Rotterdam gecertificeerd
als duurzame vervoerder.

Bekijk het certificaat


Copyright 2017 - Van Vliet Afvalinzamelaars B.V.