Van Vliet - Corona: Welke maatregelen treffen wij? Lees meer

Offerte opvragen

containerinformatie

Archief

Voor het inzamelen van materialen waarop vertrouwelijke informatie staat (papier of digitale informatiedragers) werken wij met gespecialiseerde partners die dit type afval snel en volledig vernietigen. Uw vertrouwelijke informatie kan niet in handen van anderen komen.

Rolcontainers

Copyright 2017 - Van Vliet Afvalinzamelaars B.V.