Van Vliet - Corona: Welke maatregelen treffen wij? Lees meer

Offerte opvragen

containerinformatie

Bedrijfsafval

Bedrijfsafval is het ‘huishoudelijk’ afval van bedrijven, kantoren, winkels, scholen, zorginstellingen, enz. Het is het afval dat bij u thuis normaal in een vuilniszak of grijze huisvuilcontainer gaat.

Rolcontainers

Copyright 2017 - Van Vliet Afvalinzamelaars B.V.